Kontrgaranti

(Counter guarantee) Dış ticaret işlem­lerinde peşin ödemeyle mal satışı an­laşması yapıldığında, ihracatçı ülkenin malı sevk ve teslim etmemesi halinde zararı karşılayan bir garanti türüdür. Bu garanti, ödenen bedelin, yasal faizi ve satış akdinin gerçekleştirilmeme­si nedeniyle doğan tazminat borcu ile birlikte, havalenin yapıldığı döviz cinsi üzerinden derhal ithalatçı ülkeye iade edilmesini öngörür.