Kontrol

(Control) Geçen yüzyılın 60’l yılların­dan önce “kontrol” işlevi yönetim sü­recinin önemli unsurlarından biri ola­rak kabul edilirdi. O dönemde fabrika ve işletmelerin yönetiminde en etkili yöntemin işçileri sıkı bir disiplin al­tında çalıştırmak olduğu düşünülürdü. Kurallara uymayanların cezalandırıl­dığı bu yönetim tarzı gelişmiş ülkeler­de 1960’tan sonra yerini daha insancıl yöntemlere ve motivasyon teknikleri­ne bıraktı. Türkiye’de ise 80’li yıllara kadar kontrol işlevi önemini korudu.

Bazı fabrikalarda ödünsüz bir disiplin ortamı kurulması için idare amirleri ve müessese müdürleri emekli komiserler ve subaylar arasından seçilir, cezalan­dırmalar iç yönetmeliklere göre yapılır­dı. 1980 sonrasında verimi yükseltmek için daha insancıl yönetmeler arayışına girildi. Aynı süreçte üretimden sonra kalite kontrolu yerine üretimden önce ve üretim sırasında kaliteyi yükselte­cek önlemler gündeme geldi.