Kontrol Ufku

(Control horizon) Politika faizlerinde yapılan bir değişiklik ile enflasyon üze­rinde gözlenen nihai etki arasında ge­çen süreyi ifade eder. Türkiye için kont­rol ufku 1 yıl olarak tanımlanmaktadır.