Konuşma Tanıma

(Speech recognition) Bir işlevsel birim tarafından bir insan sesinin taşıdığı bil­ginin algılanması ve analiz edilmesidir. Tanınacak bilgi, önceden belirlenmiş bir sözcük ve ses birimi olabilir. Bazen tanıma, konuşanın ses özelliklerinin al­gılanması ile de gerçekleşir.