Konut Satışları

(Housing sales) TÜİK, yayınladığı bül­tenle il ve ilçelerde el değiştiren konut­ların sayısını aylık olarak açıklar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alı­nan bilgilere göre düzenlenen istatis­tiklerde satışlar ve kat karşılığı temlik­ler de kapsanır. 2013 yılından itibaren tüm yerleşim yerlerini içerecek şekilde il düzeyinde veri yayımlanmaya başlan­mıştır. Satışın gerçekleşmesi için konut sahipliğinin para karşılığında değişimi aranmıştır. Hesaplamalar aşağıdaki ta­nımlar esas alınarak yapılmaktadır:

İpotekli Satış: Borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir.

Diğer Satış: Konut edinme sebebi ipo­tekli satış haricinde yapılan satışlardır.

İlk Satış: Kat irtifakı ve kat mülkiyeti alınmış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır.

İkinci El Satış: İlk satıştan ev alan ki­şinin bu konutu tekrar başka bir kişiye satmasıdır.

Yabancıya Yapılan Satış: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veri tabanı TAKBİS sisteminde yabancı olarak ta­nımlanan, Türk asıllı olmayan ve 4112 sayılı kanuna tabi olmayan kişilere ya­pılan satışlardır.

Cinsiyet Ayrıntısında Satışlar: Yıl­lık olarak yayınlanan bu istatistiğin he­saplanmasına 2015 yılında başlanmış­tır. 2018 yılında konutların yüzde 57.4’ü erkeklere, yüzde 30.6’sı kadınlara, yüz­de 10’u ise tüzel kişilere ve yabancılara satılmıştır. Kadın ve erkeğin ortaklaşa aldığı konutların oranı ise yüzde 2’dir.