Konvertibilite

(Convertibility) Bir ulusal paranın dö­viz piyasasında diğer bir ulusal paraya serbestçe dönüştürülebilmesidir. Bu özelliğe sahip olan paralara “konver- tibl para” adı verilir. Konvertibl paralar, uluslararası ödemelerde geçerli olan paralardır. Bir ülkede konvertibilite uy­gulaması tam ya da kısmi olabilir. Tam konvertibilite uygulamasında ülkenin ulusal parası karşısında isteyen herkes, her türlü amaç için ve arzu ettiği mik­tarda yabancı para satın alabilmekte­dir. Kısmi konvertibilite uygulaması ise paranın konvertibilitesi üzerine çeşitli kısıtlamalar getirilmesi halinde söz ko­nusu olur. Örneğin bir paraya, ithalat ihracat ve turizm gibi cari işlemler ka­lemlerinde konvertibilite tanınması ve sermaye hareketlerinde tanınmaması kısmi konvertibilite uygulamasıdır.