Köprü Kredi

(Interim credit) Bir kaynaktan sağla­dığı kredi eline geçmeden önce satın alma işlemini gerçekleştirebilmesi için ödünç alacak olan kişi veya kuruma açı­lan kısa vadeli kredidir.