Korporatizm

(Corporatism) Fransız Devrimi’nden sonra Orta Avrupa’da düşünce olarak ortaya çıkan, daha sonra “yeni korpora­tizm” adını alan bir iktisadi sistemdir. İlk kez İtalya’da Mussolini’nin geçen yüzyılın 20’li yıllarında iktidara gelme­siyle uygulanan ve ardından Almanya’da ve İspanya’da diktatörlük rejimlerin­ce de benimsenen bu sistemde sınıflar loncalar biçiminde tanımlanmakta ve devlet, loncaları temsil eden bir organ olarak iktisadi hayata sınırsız bir biçim­de müdahale edebilmektedir. Sistemin işleyişinde iş çevreleriyle sendikalar arasındaki sınıf çatışması dengelenme­ye çalışılır. Korporatizm, kapitalizmin korunduğu bir sistem olarak sendikaliz- me ve sosyalizme karşı çıkmıştır.