Kota

(Quota) Ekonomi yönetimi tarafından ithalatı veya ihracatı yapılacak malın fiziki miktarına veya değerine veya yurt içinde genellikle tarımsal ürünlerin ekim alanına veya ürün miktarına geti­rilen sınırlamadır.