Kuantum Bilgisayarları

(Quantum computers) Mevcut bilgisa­yarlardan çok daha hızlı ve yüksek ka­pasiteli olacak bu bilgisayarların, atom altı parçacıkların bazı özelliklerinden yararlanılarak çalıştırılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Normal bilgisa­yarlardaki “bit” birimi yalnız 0 veya 1 de­ğerlerini alabilmektedir Bir elektron veya benzeri bir parçacık manyetik alana girdi­ğinde manyetik alan doğrultusunda yön değiştirmekte ve hem 0 hem de 1 konu­munda bulunabilmektedir. Bu olguya süperpozisyon ve bu konumdaki elektrona da qubit denmektedir. Elektronların süperpozisyona (superposition) sokulması ve qubitlerin birbirleri ile dolaşıklığa (en­tanglement) girmesi çevreden kesinlikle yalıtlanmış çok soğuk ortamlarda müm­kün olmaktadır. Normal bilgisayarlar çok hızlı çalışsa da her seferde bir işlem yapa­bilmekte, bir ihtimali test edebilmekte­dir. Kuantum bilgisayarlar paralel işlem yaptığı için tüm ihtimalleri aynı anda test edebilecektir. Böylece bu cihazların nor­mal bilgisayarların yapamadığı veya çok uzun sürede yaptığı hesaplamaları birkaç saniyede tamamlayacağı düşünülmekte­dir. Bu araçların diğer bir avantajı ise çok az enerji tüketmeleri olmaktadır.