Kuantum Noktaları

(Quantum dots) Bu noktalar, optik özel­likleri olan, inorganik, yarıiletken nano boyutlu kristallerdir. Geleneksel yarıi­letkenler çok yönlü değildir ve enerji aralıkları kolayca değiştirilemediğinden, bunların optik ve elektronik nite­liklerinin ayarlanması zordur. Kuantum noktaları bu eksiklikleri giderir ve yal­nızca boyutları ya da noktanın bileşimi kontrol edilerek, belirli ışık dalga boy­larını (renkler) yansıtacak ya da soğuracak şekilde üretilebilirler. Geleneksel ışık yayan diyotların (LED) bazı sorun­larının kuantum noktaları ile aşılması için de hazırlıklar sürdürülmektedir.