Kükürt Trioksit

(Sulfur trioxide) Bu kimyasal madde havadaki nem ile sülfürik aside dönü­şür ve asit yağmuruna neden olur.