Külçecilik

(Bullionism) Kâğıt para çıkarımının sadece külçe altın karşılığı yapılmasını savunan görüş ve politikaları tanımlar. Merkantilistlerin altın ve gümüşü zen­ginliğin tek kaynağı kabul etmesi nede­niyle bu madenlerin ihracatlarını yasak­lamaları da külçeciliğin bir sonucudur.