Kurşun

(Lead) Biriken bir zehir olup küçük bir miktarları bile ciddi hastalıklara ya da ölümlere yol açan, doğal çevrede bu­lunan inorganik bir elemandır. Su da­ğıtım şebekelerinde kullanılan kurşun borular bilinen en eski su kirleticilerin­den biridir. Benzine katkı maddesi ola­rak konan tetraetil kurşun bileşiğinin yasaklanmasından sonra havada bulu­nan kurşundaki artış duraklamıştır.