Kuru Tarım

(Dry farming) Yarı kuru veya yarı sulu topraklarda sulama yapılmadan ger­çekleştirilen tarımsal üretim türüdür. Örneğin buğday tarımında dekar başına verim kuru tarımda 250 kilogram dola­yında kalırken, sulu tarımda 600 kilog­ram düzeyine yaklaşmaktadır.