Kurumsal Kaynak Planlaması

(Enterprise Resource Planning: ERP) İşgücü, malzeme ve hammadde gibi kaynakların verimli bir biçimde kulla­nımı için kullanılan entegre yönetim sistemlerinin amacı rekabet gücünün artırılmasıdır. ERP, şirkette birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması için işletmenin tüm işlevlerini tek bir bilgi işlem sistemi çerçevesinde toplar.