Kurumsal Yapı

(Institutional structure) Ekonominin ve piyasaların işleyişini denetlemek ve düzenlemek amacıyla mülkiyet hakla­rı, makroekonomik istikrar, sosyal gü­venlik ve anlaşmazlıkların çözümü için oluşturulmuş kurumların, ilkelerin ve kuralların bütünüdür.