Kurumsal Yatırımcı

(Institutional investor) Sahip olduk­ları parasal kaynakları değerlendiren yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kuru­luşları, özel emeklilik fonları, vakıflar ve sendikalar gibi kurumlar için kulla­nılan bir terimdir.