Küsuratlı Fiyat

(Odd price) Ürünün, yuvarlak bir sayı­nın hemen altındaki küsuratlı sayı ile fiyatlandırılması işlemidir. Örneğin 10 liralık bir fiyatın yerine 9.99’luk fi­yat konur.