Kutuplaşma Teorisi

(Polarization theory) Gelişmiş ülkeler ile gelişen ülkeler arasında serbest tica­rete dayanan bir iktisadi birlik oluştu­rulması durumunda, gelişen ülkelerin sanayilerinin ileri teknoloji ve büyük sermayeye sahip gelişmiş ülke malla­rıyla rekabet edememesini ve gelişen ülkelerde zaten kıt olan nitelikli emeğin de daha yüksek gelirler nedeniyle geliş­miş ülkelere göç etmesi sürecini incele­yen bir teoridir. Bu süreç sonunda zen­gin ülkenin daha zengin, yoksul ülkenin ise daha yoksul duruma geleceğini ileri süren bu teori İsveçli ekonomist Gunnar Myrdal tarafından geliştirilmiştir.