Kuvertür

(Cover) Bankaların müşterileri lehine verdikleri mektupların karşılığı olarak yatırılan paradır.