Kuznets Dalgaları

(Kuznets cycles) Üretim ve fiyat zaman serilerinde on beş yirmi yıllık dönemler için Simon Kuznets tarafından istatis­tiksel olarak belirlenerek çözümlemesi yapılan ve kendi adıyla anılan konjonk­tür dalgalarıdır. Kuznets ABD ekono­misindeki nüfus değişmelerini, serma­ye oluşumunu ve milli gelir serilerini analiz ederek dalgalanmaların dip ve zirve yılların tespit etmiştir.