Lag"

Gecikme anlamına gelen bu İngilizce kelime bir değişimin ortaya çıkması ile bu değişimin ortaya çıkarabileceği tepkiler arasındaki zaman ayrılığını ifade eder. Örneğin yatırım çarpanının gelirlere etkisinde “gecikme” vardır. Yatırımları izleyecek gelir artışı süreci aynı yıl, hatta ertesi yıl içinde tamam­lanmaz. Bu etkiler giderek azalsa da sonraki dönemlere yayılır. Devalüas­yonun etkisi ise önce ithal mallarının fiyatlarında görülür. Diğer malların fiyatlarındaki artış ise belirli bir süre sonra gerçekleşir.