Lansman

(Launching) Tüketici taleplerini kar­şılayacağı düşünülen ve ileri teknolo­jiye sahip yeni bir ürünün tüketiciler tarafından tercih edilmesi için ticari­leştirme ve “lansman” çalışmalarının, yolu ve yordamı ile yapılması gerekir. “Lansman” kelimesinin Fransızcada bir mızrağı fırlatmak veya bir gemiyi denize indirmek gibi anlamları vardır. Kelimenin İngilizce karşılığı olan “la­unching” ise uzaya gidecek araçların fırlatılmasını tanımlamak için kul­lanılır. Yeni ürünün pazara sürülme­sinde de bu kelimelerin çağrıştırdığı riskler karşımıza çıkar: Bin bir emek ile hazırlanan yeni ürünün, bir mızrak gibi hedef kitlenin beğenisi tam 12’den vurması şarttır. Aksi takdirde kârlılığa ulaşmak zorlaşır.

Yeni ürün konsepti, yöneticilere lans- man aşamasında yol gösteren bir işleve sahiptir. Reklâm ve tanıtım çalışmala­rı, ürün konseptine uygun bir şekilde ve hedef kitleye ulaşacak mecralarda yapıldığı takdirde daha etkili sonuçlar verir. Yeni ürünlere farklı ve bazen ge­cikmiş tepkiler veren tüketici kesimleri hesaba katılarak değişik kampanyaların hazırlanması, ürünün pazarda tutun­masına katkıda bulunur. Konseptten üretilen ama bir kristal berraklığında olan kısa reklâm sloganları, kitlelerin ürünün farkına varmasını hızlandırır. Lansmanda zamanlama çok önemli­dir. Lansman öncesi tanıtım süresi çok uzun sürerse ilgi azalabilir. Lansman aşamasında ürünü tutundurmak için bazı indirimler yapılabilir. Lansman farklı bir sunumla yapıldığında, daha çok ilgi çeker. Ürünün test edilmesi ve geribildirimlerden yararlanarak lansman kampanyasında bazı değişiklikler yapılması yarar sağlayabilir.