Leontief Ters Matrisi

(Leontief inverse matrix) Girdi-çıktı analizinde nihai talep düzeyi ve bu dü­zeydeki değişmeler verildiğinde sektörel çıktı düzeylerinin veya bu düzeyler­deki değişimin bulunmasını sağlayan matristir.