Lerner Koşulu

(Lerner Condition) İktisatçı Abba Lerner’e göre devalüasyonun ödemeler dengesi açıklarını kapatabilmesi için devalüasyonun yapıldığı ülke halkının ithal mallarına talep esnekliği (em) ile o ülkenin ihraç mallarına dış ülkelerdeki talep esnekliği (ex) toplamının 1’e eşit veya 1’den büyük olması gerekir. Bu ko­şulun formülü şöyledir:

em + e x > 1

Marshall-Lerner Koşulu adı da verilen bu koşul ihraç ve ithal edilen malların arz esnekliğini dikkate almamaktadır.