Levanten

(Levantin) Doğu Akdeniz ülkelerinde ve Osmanlı İmparatorluğu’nda yerle­şen ve ticari faaliyette bulunan Avrupa kökenli kişilerdir. Levanten kökenli gi­rişimciler ve iş insanları 1860 ile 1914 arasında fabrikalar kurmuş özellikle Avrupa ile yapılan dış ticarette yoğun faaliyet göstermişlerdir.