Lewis Kalkınma Modeli

(Lewis Development Model) Arthur Lewis tarafından geliştirilen ve serma­ye birikimi, kalkınma ve gelir dağılımı arasındaki ilişkileri inceleyen bir mo­deldir. Lewis bu modelde, gelişen ülke­lerde, geçimlik tarım ve modern sanayi olmak üzere ikili bir yapının bulundu­ğunu dikkate alarak tarımsal üretimde düşüş olmadan sanayi kesiminin tarım­daki fazla işgücünü kendine çekeceğini vurgulamıştır.