Likidasyon

(Liquidation) Bu kelime dar anlamı ile bir borcun ödenmesi veya bir varlığı paraya çevirmeyi tanımlar. Geniş anla­mı ile likidasyon bir işletmenin tasfiye edilmesi ve tüm varlıklarının paraya çevrilerek borçlarının ödenmesidir.