Likidite

(Liquidity) Piyasada işlem gören her­hangi bir varlık veya kıymetin piyasa fi­yatını etkilemeden alınıp satılabilmesi- nin ölçütüdür. Likiditesi yüksek varlık veya kıymetlerin işlem hacimlerinin de yüksek olması beklenmektedir.