Likidite Desteği Kredisi

(Liqidity Support Credit Facility) Banka­cılık sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve fon çekilişlerinin hızlanması halinde, TCMB tarafından uygulanan bir destek önlemidir. TCMB, haklarında be­lirsizlik ve güvensizlik oluşan ancak öde­me kabiliyeti olan bankalara özkaynaklarının iki katı ile sınırlı olmak üzere, fon çekilişlerini karşılayacak miktarda kredi verebilir. Bu kredi teminatları karşılığın­da, birer aylık vadelerle ve en fazla bir yıl süreyle avans şeklinde sağlanır.