Likidite Riski

(Liquidity risk) Fonlama ve piyasa liki­ditesi riskini ifade etmektedir. Fonlama riski, kısa vadeli nakit giriş ve çıkışları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle ilave fonlama ihtiyacının ortaya çıkma riski­ni tanımlamaktadır. Piyasa likidite ris­ki ise finansal varlıkların nakde çevril­me sürelerini ve değerlerini içeren riski ifade etmektedir.