Likidite Senetleri

(Liquidity bills) Para politikasının et­kinliğini artırmak ve piyasadaki liki­diteyi düzenlemek ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla kullanılan, kısa vadeli senet özelliğinde bir para politikası ara­cıdır. TCMB Kanunu’nun 52. maddesi­ne göre, TCMB kendi nam ve hesabına, vadesi 91 günü geçmeyen likidite senet­leri ihraç edebilir.