Limited Şirket

(Limited liability company) İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafın­dan bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı olan ve esas sermayesi belirlenmiş bir sermaye şirketi türüdür.