Liyakat

(Merit) Liyakat Arapça kökenli bir söz­cüktür ve insanların herhangi bir maka­ma layık, uygun ve yeterli olma durumları için kullanılır. Liyakat ve yeterlilik ilkesi, bir işin, o işi en iyi yapabilecek kişiye ve­rilmesini gerektirir. Toplumda veya bir şirkette görevlendirmede liyakat esas alınmayıp ayrımcılık ve kayırıcılık yapıl­dığı takdirde işler aksar, hatalar artar.