Lokavt

(Lockout) İşverenin ilgili yasalar çer­çevesinde işçileri topluca işten uzak­laştırma veya işten çıkarma kararıdır.