Lombard Kredisi

(Lombard loan) Menkul değerlerin veya ticarete konu malların rehin edil­mesi karşılığında alınan kısa vadeli banka kredisidir. Kredi adını Londra para piyasasının doğduğu yer olarak ka­bul edilen Lombard Street’ten almıştır.