Lonca

(Guild) Osmanlı İmparatorluğu dö­neminde belirli bir işkolundaki esnafı bir araya getiren bir dernek, bir mesle­ki örgütlenmedir. Loncalarda zanaata girmek ve ilerlemek belirli kurallara bağlıydı. Uzun bir çıraklık döneminden sonra yapılan sınavlarda başarı göste­renler kalfa olurlardı. Ustalığa geçişte yine sınavlara bağlıydı. Lonca bünye­sinde mesleki disiplini ve kaliteli üre­timi sağlayan kurallar geçerliydi. Loncalar aynı zamanda sosyal dayanışma görevini de üstlenmekteydi.