Lot

(Lot) Bir sermaye piyasası aracının, kendisi veya katları ile işlem yapılabi­lecek asgari sayısını veya değerini ifade eder. Hisse senedi piyasasında işlem bi­rimi olarak lot kullanılır. Kural olarak 1 lot 1 adet pay veya 1 TL nominal değerli payı ifade eder. Varant-sertifika piyasa­sında 1 lot 1 adet varantı veya sertifikayı ifade etmektedir. Borsa Yatırımı Fonu pazarında 1 lot 1 adet katılma payını temsil etmektedir.