Lozan Okulu

(Lausanne School) Lozan Üniversite­sinin Hukuk Fakültesindeki iktisat kürsüsünde Leon Walras’ın öncülüğün­de oluşturulan ekonomik düşünce akı­mıdır. Lozan Okulu, ekonomide mate­matiksel tekniklerin kullanılmasına ve genel denge teorisinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır.