Lucastakozu

(Lucas wedge) ABD’li ekonomist Ro­bert Emerson Lucas bir ekonomide kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hası­lada, büyüme oranının yavaşlamasına bağlı olarak milli gelirde ortaya çıkan birikimli kaybı incelemiş ve bu kayıpla ilgili analize Lucas Takozu denilmiştir.