Maddi Olmayan Varlıklar

(Intangible assets) Bir işletmenin sa­hip olduğu ancak elle tutulamayan ve gözle görülemeyen, buluş belgesi, şere­fiye ve telif hakkı gibi fiziki bir varlığı olmayan değerlerdir.