Madencilik ve Taşocakçılığı

(Mining and quarrying) Sanayi üreti­minin dallarından biridir. Kapsamında taşkömürü ve linyit madenciliği, her tür maden cevherinin çıkarılması, pet­rol ve doğal gaz çıkarımı, kum, kil, ki­reç, alçı ve mermer elde edilmesi ile taş ocakçılığı vardır.