Makine Öğrenmesi

(Machine learning) Bir birimin kendi performansını, kendi bilgilerini geliş­tirme sürecidir. Bilgisayarın, bir konu ile ilgili büyük miktarda veri kümesini inceleyip yorumlayarak konuyu öğren­mesine makine öğrenmesi denilir. Mev­cut bilgi ve becerilerin amaca uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi de öğrenme kapsamındadır. Örneğin, bir dilde yazılmış metinleri inceleyip di­lin modelinin çıkarılması, sözcüklerin gerçek anlamlarının bulunması makine öğrenmesi ile gerçekleştirilmektedir.

Makine öğrenmesi yöntemleri, bir ya­pay zekâ sisteminin “öğrenmesi” ama­cıyla kullanılmaktadır. Bu yöntem, in­sanın kolayca edinemeyeceği önemli bilgilerin öğrenilmesi açısından önem­lidir. Bu sayede yapay zekâ sistemleri insanların doğal zekâsına belirli alan­larda üstünlük sağlayabilirler. Makine öğrenmesi yöntemlerine veri madenci­liği yöntemleri de eklenerek yapay zekâ sisteminin yetenekleri artırılmaktadır.