Mali Eylem Görev Gücü

(Financial Action Task Force: FATF) 14 Temmuz 1989 tarihinde Paris’te top­lanan G-7 Zirvesi’nde alınan kararla OECD bünyesinde kurulan Mali Eylem Görev Gücü’nün başlıca görevi kara para aklama operasyonlarını engellemektir. FATF, kara para aklamaya karşı ulusla­rarası ölçekte önlemler almak ve bunun için politikalar, standartlar ve yaptı­rımlar üretmek görevlerini üstlenmiş­tir. Sekreteryası Paris’te faaliyet gösteren kuruluşun misyonuna 11 Eylül 2001 tarihinden sonra terörizmin finansma­nı ile mücadele konusu da eklenmiştir. 2012 yılından itibaren kitle imha silah­larının finansmanının önlenmesi de görevler arasında sayılmıştır. Türkiye bu kuruluşa 1991 yılında üye olmuştur. FATF’in temel fonksiyonları, kara para aklama, terörün finansmanı ve finan­sal sistemi tehdit eden diğer tehditleri tespit ve analiz etmek ve uluslararası finansal sistemi tehdit eden unsurlara karşı alınan tedbirlerin etki ve sonuç­larını değerlendirmektir. Üye ülkelerin kara para aklama, terörün ve kitle imha silahlarının finansmanı kapsamındaki mücadele sistemlerini değerlendirmek ve takip etmek de bu kuruluşun görev­leri arasındadır.