Mali Risk

(Financial risk) Yatırım yapılan men­kul değeri çıkaran kuruluşun faiz, kupon ve anapara ödemeleri gibi mali yükümlülüklerini yerine getirememesi veya gecikmesi olasılığıdır.