Mali Sektör

(Financial sector) Mali sektör, bankacı­lık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve ör­gütlenmemiş para piyasasından oluş­maktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyet­lerin finansmanında görev almaktadır.