Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)

(Financial Crimes Investigation Board) 4208 sayılı Yasa ile 1997 yılında kurulan ve doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı’na bağlı olarak çalışan Mali Suçları Araş­tırma Kurulu (MASAK) Türkiye’de kara para aklama suçuyla mücadele etmekte­dir. Bu mücadelede ulusal ve uluslarara­sı standartlar ve ihtiyaçların değişmesi gerektiğinden 2006 yılında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlen­mesi Hakkında Kanun ile terörizmin finansmanı ile mücadele de MASAK’ın görevlerine eklenmiştir. Bu kanunla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin fi­nansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini al­mak, analiz etmek ve değerlendirmek de MASAK’ın görevleri arasına alınmıştır.

Suçun işlenmesini engellemeye yö­nelik önleyici tedbirler kapsamında düzenlenen, müşterinin tanınması, şüpheli işlemlerin bildirimi, iç kontrol, iç denetim, risk yönetimi ve uyum gö­revlisi atanması gibi yükümlülüklerin denetlenmesi de MASAK tarafından üstlenilmiştir. MASAK’ın temel görev­leri arasında suç gelirlerinin aklanma­sının önlenmesi amacıyla politikalar üretmek ve uygulama stratejileri geliş­tirmek, belirlenen politikalar çerçeve­sinde kanun, tüzük ve yönetmelik tas­lakları hazırlamak da vardır.