Mali Yıl

(Fiscal year) Bir ekonomide devlet ta­rafından düzenlenen ve denetlenen yıl­lık mali işlemler için kabul edilen ve be­lirlenen başlangıç tarihinden itibaren on iki aylık süreyi kapsayan dönemdir. Türkiye’de mali yılın başlangıcı 1983 yılına kadar 1 Mart idi. Sonraki dönem­de 1 Ocak’ta başlayan takvim yılı, mali yıl olarak kabul edilmiştir.