Maliye

(Public finance) Devletin fonksiyonları­nı yerine getirilmesi için gerekli kayna­ğın sağlanmasını ve toplanan gelirlerin en etkin şekilde nasıl kullanılacağını inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Mali­ye, devlet ile bireyler arasındaki iki yön­lü fon akımının merkezindedir. Birinci akım devletin bireylerden vergi topla­ması, diğer akım ise devletin toplumun ihtiyaçları için harcama yapmasıdır.